De behandeling


De behandeling vindt plaats volgens afspraak en zal meestal plaatsvinden op woensdag (overdag of avond). Ik werk met name met TCM-acupunctuur en ooracupunctuur. Afhankelijk van de klacht i.c.m. elektrostimulatie en moxa.
Bij kinderen kan shonishin worden toegepast.

Een standaard behandeling begint met een intakegesprek.
Tijdens het intakegesprek worden uw klachten besproken en zal een uitgebreide vragenlijst met u worden doorgenomen.
De pols en tong worden tevens bekeken zodat er naast de westerse diagnose een goede Chinese TCM-diagnose kan worden gesteld en een behandelplan kan worden opgezet.
Aansluitend wordt gestart met de eerste behandeling.

Fijne naalden, die eenmalig in gebruik zijn en nauwelijks pijnlijk, worden ingebracht op specifieke combinaties van acupunctuurpunten met de bedoeling de energetische doorstroming te verbeteren en blokkades op te heffen, zodat het Yin-Yang evenwicht zich kan herstellen. Soms wordt dit aangevuld met moxa(verwarmen), elektrostimulatie, massage, voedings- en bewegingsadvies.

Na de behandeling kan een loom of moe gevoel optreden. Dit is normaal en van voorbijgaande aard.
Behandeling vindt meestal één maal per week plaats. Na ongeveer zes behandelingen mag u effect verwachten en wordt geevalueerd t.b.v. het verdere beleid.


© 2010 ACUMO | Design by R. Smeets